Werkwijze

Holistische benadering

In onze behandelwijze staat de holistische benadering van de mens centraal. Bij de holistische benadering wordt er vanuit gegaan dat de mens al geheel benaderd moet worden. Er moet niet alleen naar een ziekte worden gekeken, maar ook naar fysieke, psychische, emotionele en spirituele aspecten. Als er een storing ontstaat binnen één van deze aspecten, heeft dit invloed op de andere gebieden.

Landelijke samenwerking

Aangezien er in een holistische werkwijze een multidisciplinair teamverband nodig is, trachten wij dit te leveren door onze nauwe samenwerking met andere partners en instanties.