Visie

Goede samenwerking voor optimale resultaten

Wij zijn van mening dat een goede samenwerking met zorgverleners uiteindelijk het genezingsproces van de patiënt ten goede komt. Dit leidt tot optimale resultaten en kan het genezingsproces zelfs intensiveren. Daarom is het voor ons van belang, dat we onszelf open stellen voor contacten met artsen, specialisten, verpleegkundigen, verzorgenden en alle andere disciplines die bij de behandeling van de cliënt betrokken zijn. Healing Wounds and Tender Care volgt deze werkwijze om een duidelijke meerwaarde te geven aan de thuiszorg.

Uitgebreide samenwerkingen

Momenteel zijn er goede samenwerkingsverbanden gelegd met verschillende thuiszorgorganisaties en collega’s in de wijken van Utrecht en omstreken. Wij nemen ons werk heel serieus en werken zeer professioneel. We zijn consequent in het volgen van het behandelplan zoals het voorgeschreven wordt en/of vastgesteld is door de behandelende artsen of specialist. Als er iets niet gaat zoals dat wordt verwacht, wordt het door ons altijd aan de artsen/specialisten teruggekoppeld en wordt er met hen overlegd voor een nieuw behandelplan. Hierdoor blijft uw behandeling altijd up to date.

We blijven ontwikkelen

Verder blijven we onze vakgebieden continu ontwikkelen, om altijd de beste zorg te kunnen leveren aan u. Want uw gezondheid is onze zorg.